Home > Company Formation > Buitenlandse rechtsvormen

Buitenlandse Rechtsvormen


Voor het oprichten van van een Engelse Limited (Ltd. of Llp.) of een International Business Corporation (IBC) is De Neederlandsche bij uitstek uw partner. Wij zijn partner van het enige Nederlandstalige kantoor dat officieel door het Britse Handelsregister (Companies House) is erkend en gevolmachtigd als Authorized Company Formation Agent.

De Neederlandsche is daardoor ook het enige Nederlandstalige kantoor dat zelfstandig rechtstreeks online Engelse Limited Companies kan oprichten, registreren en onderhouden in het Britse handelsregister.


De Engelse Limited (Ltd.)

Aanmerkelijk betere bescherming tegen privé-aansprakelijkheid en aantasting van uw privé-vermogen dan met de Nederlandse BV dankzij het ontbreken van de uitkeringstoets. Bovendien aanmerkelijk goedkoper en veel sneller en eenvoudiger op te richten dan de Nederlandse BV. Compleet ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Inclusief uw Engelse kantooradres en alle documenten en kosten € 275,-  
Lees meer..... .


De Limited Liability Partnership of LLP.

Ideaal voor kleine en startende ondernemers die met behoud van startersaftrek, MKB winstvrijstelling en de kleine ondernemersregeling toch goed beschermd willen zijn wanneer de onderneming onverhoopt in zwaar weer zou komen of failliet zou gaan en die daarvoor dan niet met hun privé-vermogen aansprakelijk gesteld willen kunnen worden. Beter beschermd dan met de Nederlandse BV maar voor de belastingheffing gelijk aan de eenmanszaak. Compleet ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Inclusief alle documenten en kosten € 485,-  

Lees meer.....


De Euro-BV

Een Nederlandse werkmaatschappij maar dan wel zonder de aansprakelijkheids risico's van de uitkeringstoets van de Nederlandse BV. Binnen enkele uren volledig operationeel ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Inclusief alle documenten en kosten € 485,-. 

Lees meer.....


De Euro-BV met Persoonlijke-Holding

Onder het adagium een BV is geen BV wordt veelal geadviseerd om, wanneer een ondernemer besluit zijn activiteiten in een BV onder te brengen, die BV direct onder te brengen in een persoonlijke holding. De Euro-BV zoals hierboven beschreven maar dan compleet ondergebracht in een persoonlijke holding. Inclusief alle documenten en kosten € 750,-. 

Lees meer.....


De Euro-NV 

Deze vennootschapsstructuur bestaat uit een gewone Euro-BV met daarboven een holding van deze holding worden verhandelbare aandeelhoudersbewijzen aan toonder uitgegeven. Deze structuur garandeert een vrijwel absolute privacy van de aandeelhouders en maakt onder meer een einde aan het verplichte DGA salaris en aan ZZP onzekerheid en daarmee ook een VAR/BGL verklaring overbodig. Inclusief alle documenten en kosten € 975,-. Lees meer.....


De Joint Venture

Makkelijker kunnen we het niet maken. Wie niet in Nederland woont of werkt hoeft in Nederland ook geen inkomstenbelasting te betalen.

Wanneer u niet in Nederland staat ingeschreven en in Nederland geen woonruimte ter beschikking heeft dan kunt u dankzij de Joint Venture uw Nederlandse klanten en opdrachtgevers normaal bedienen en factureren zonder dat daardoor zelf in Nederland belastingplichtig wordt.

Snel en efficiënt, dus zonder ingewikkelde procedures of formaliteiten maakt De Neederlandsche het u met de Joint Venture mogelijk het Nederlandse belastingsysteem, strikt legaal, vaarwel te zeggen en uw inkomsten voortaan als niet Nederlands ingezetene volledig belastingvrij te ontvangen. Wilt u meer weten over de Joint Venture? Lees dan verder...


De International Business Corporation (IBC)

De International Business Corporation biedt de hoogst mogelijke graad van bescherming voor bestuurders en directie van de onderneming. Met effectief doorgaans niet meer dan hooguit een paar honderd euro vennootschapsbelasting per jaar, de perfecte ondernemingsvorm voor zowel ondernemers die maximaal willen profiteren van alle mogelijkheden en vrijstellingen van het internationaal belastingrecht als voor ondernemers en particulieren die optimale privacy en bescherming van hun privévermogen zoeken. Lees meer.....


Doorstarten bij Faillissement

Wanneer u als ondernemer, eventueel met steun van derden, wil en kán doorstarten, dan mag, in de filosofie van De Neederlandsche, een oud, een dreigend of zelfs een lopend faillissement daarbij niet in de weg staan. Lees meer....


Helder Prijsbeleid

De Neederlandsche streeft naar een transparant ''alles inclusief'' prijsbeleid. U betaalt daarom nooit extra voor inschrijvingen, documenten, kantoorkosten, registered office, BTW, VAT, leges of wat dan ook. Wij hanteren geen vanaf prijzen maar kiezen voor duidelijke voorlichting en een helder prijsbeleid. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten. De Neederlandsche geeft u daarmee de zekerheid dat onaangename financiële verrassingen achteraf u bespaard zullen blijven.